2019-08-13 16:35:41

VAŽNO!!! POZIV- „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk.god.2019.-2020.)“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk.god.2019.-2020.)“

Obvezni kriterij pri odabiru najpotrebitije djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva za sudjelovanje u projektu je kriterij: DJECA IZ OBITELJI KOJE SU KORISNICI PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU.

Roditelji učenika, koji udovoljavaju kriterijima, a žele da njihova djeca budu uključena u projekt mogu se javiti u tajništvo škole ili na e-mail: ured@os-gornje-jesenje.skole.hr najkasnije do 19.08.2019. godine.

 


Osnovna škola Gornje Jesenje